‘กาดสวนแก้ว’ เชียงใหม่ ประกาศ ‘ปิดชั่วคราว’

“กาดสวนแก้ว” ประกาศปิดชั่วคราว ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วประกาศ ปิดศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราว สาเหตุหลักมาจากโควิดระบาดส่งผลกระทบหนัก ส่งผลให้ศูนย์การค้าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้อีกต่อไป

ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ได้มีหนังสือถึงผู้ประกอบการร้านค้า เรื่อง การปิดศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เป็นการชั่วคราว ระบุว่า เรียน ท่านผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่าน นับตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่เริ่มมีการระบาดของ Covid-19 และเพิ่มระดับความรุนแรงซึ่งถือได้ว่าเป็น จุดเริ่มต้นของปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างหนักทั้งต่อศูนย์การค้ากาดสวนแก้วและผู้ประกอบการร้านค้า ทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ผู้ใช้บริการศูนย์การค้าลดลง ถึงแม้ศูนย์การค้าได้ช่วยแบ่งเบาภาระด้วยการลดค่าเช่า ค่าบริการ และผ่อนผันทุกวิถีทางเพื่อประคับประคองให้ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นลงบ้าง

ในส่วนของศูนย์การค้าเอง ก็ได้พยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ปรับลดช่วงเวลาเปิด-ปิดห้างเพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้า ตัดลดค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น ด้วยความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยกันในเร็ววัน

‘กาดสวนแก้ว’ เชียงใหม่ ประกาศ ‘ปิดชั่วคราว’

แต่เนื่องจากปัญหาการระบาดของ Covid-19 ยังคงยืดเยื้อต่อเนื่อง ทำให้รายได้ของศูนย์การค้าไม่เพียงพอที่จะชำระค่าใช้ง่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แม้จะได้ปรับลดอย่างถึงที่สุดแล้ว ประกอบกับในปัจจุบันทางรัฐไม่มีนโยบายผ่อนปรนหรือช่วยเหลืออีกต่อไป ดังนั้น หาพิจารณาจากผลการดำเนินการในปัจจุบัน ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องหยุดดำเนินการศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุหยุดกิจการฉุกเฉินและส่งผลกระทบกับลูกค้ามากไปกว่านี้

ศูนย์การค้าจึงขอแจ้งว่าจะขอปิดศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปเพื่อรอให้สถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

ศูนย์การค้าขอขอบพระคุณผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำธุรกิจมาตั้งแต่ต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจในเหตุผลและความจำเป็น อย่างไรก็ตามศูนย์การค้ายังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้น หากมีความคืบหน้าศูนย์การค้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านทราบต่อไป บริษัทจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ saarealtors.com

ufa slot

Releated