นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

สปสช. ชวนรีวิว “สิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค”

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตามมาตรา 18 (13) ประจำปี 2566

โดยกล่าวว่า ในวันที่ 30 มิ.ย. นี้ สปสช. โดยการดำเนินงานของอนุกรรมการสื่อสารสังคมฯ ได้เตรียมจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไปฯ ระดับประเทศ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธรณสุข เป็นประธาน ภายหลังได้มีการเปิดรับฟังความเห็นทั่วไปฯ ในระดับพื้นที่ สปสช.เขต และผ่านช่องทางต่างๆ ไปแล้ว เพื่อเป็นเวทีในการระดมความเห็นและรวบรวมข้อเสนอ เพื่อเป็นข้อสรุปประจำปี 2566 พร้อมรับมอบสรุปผลเข้าสู่กระบวนจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท ต่อไป

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า การรับฟังความเห็นทั่วไปฯ ระดับประเทศในปี 2566 นอกจากหัวข้อการรับฟังความเห็นที่เป็นไปตามข้อบังคับแล้ว ในปีนี้ได้ชูประเด็นการเสนอความเห็นต่อ “สิทธิประโยชน์ด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค” เพื่อป้องกันการเป็นโรค สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีและลดการรักษา พร้อมการนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคอย่างถ้วนหน้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายของการรับฟังความเห็นฯในครั้งนี้ ประกอบด้วยฝ่ายผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้แทนเครือข่ายประชาชน กลุ่มเปราะบาง ฯลฯ และผู้ให้บริการ ได้แก่ ผู้แทนโรงพยาบาลและหน่วยบริการ ทั้งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เป็นต้น

นพ.เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า ในส่วนของการรับฟังความเห็นฯ ปี 2566 ที่ผ่านมานั้น

นอกจากการเปิดเวทีรับฟังความเห็นในระดับเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขตแล้ว ยังมีการรับฟังความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกในการร่วมแสดงความเห็น ได้แก่ เว็ปไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสามารถรับความคิดเห็นด้วยระบบเสียงได้ (https://hearing.nhso.go.th) Google form ผ่านเฟซบุ๊กสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แอพพลิเคชั่นไลน์ @nhso และไลน์ @traffyfondue รวมถึงข้อเสนอจาก Contact Center 1330 โดยมีผู้ร่วมให้ข้อเสนอแนะแล้วจำนวนกว่า 20,000 ราย นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการรวบรวมประเด็นความเห็น ทั้งจากสื่อมวลชน ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แหล่งข่าว เช่น คลินิกเวชกรรม สภากายภาพบำบัด เป็นต้น การรับฟังจากองค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย 15 สาขา และการรับฟังเชิงรุก เช่น ออกบูธห้างสรรพสินค้า และการลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น ขณะเดียวกันยังมีการบูรณาการความเห็นจากงานประจำด้วย ที่เป็นหนึ่งในช่องทางรับฟังความเห็น อาทิ งานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ความเห็นจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ คนพิการ ผู้สูงอายุ พระสงฆ์ ชาวเล เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง และเครือข่ายเพื่อนโรคไต งานบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น และประเด็นเฉพาะกรณี เป็นต้น

สปสช.

“ขณะนี้ทางอนุกรรมการสื่อสารสังคมฯ ได้เก็บรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ถูกส่งเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งหมดข้างต้นนี้ โดยขณะนี้มีผู้ร่วมส่งข้อเสนอกว่า 20,000 คนแล้ว โดยได้มีการกลั่นกรองเพื่อสรุปและเตรียมส่งมอบในเวทีรับฟังความเห็นทั่วไปฯ ระดับประเทศต่อไป” นพ.เกียรติภูมิกล่าว

สำหรับประเด็นรับฟังความเห็นฯ ตามข้อบังคับ 8 ด้าน ประกอบด้วย

1.ด้านประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข

2.ด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข

3.ด้านการบริหารจัดการสำนักงาน

4.ด้านบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5.ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่

6.ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

7.ด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ และ

8.อื่นๆ อาทิ การถูกเรียกเก็บเงิน (Extra billing) แก้อย่างไรให้ดีขึ้น การทำให้เข้าถึงบริการที่เป็นสิทธิประโยชน์อยู่แล้ว จะมีกลไกช่องทางพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้นได้อย่างไร (ทันตกรรม, ฟอกไต, ผ้าอ้อม, Telehealth) และการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ปัญหาแนวทางแก้ไขเพื่อการพัฒนา รวบรวมประเด็นข้อมูล ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ saarealtors.com

แทงบอล

Releated